Train het begrijpen en het uitspreken van woorden met de
TouchToTell iPad applicatie

 Ontwikkeld in samenwerking met de vakgroep Logopedie

Met de TouchToTell iPad applicatie wordt het begrijpen van taal en het uitspreken van woorden en zinnen getraind.

Tegelijkertijd ontstaat stap voor stap een persoonlijk

 

­communicatiehulpmiddel

Doelgroep

De TouchToTell is het juiste communicatiehulpmiddel als  het spreken niet of moeizaam gaat, als het lezen moeilijk is en als visuele ondersteuning nodig is om woorden te kunnen begrijpen en /of gebruiken.

Geschikt voor volwassenen:  NAH;  Niet aangeboren hersenletsel ,  Afasie ,  Acute fase , Revalidatie , Chronische zorg, TOS en spraakapraxie.

Sammie-lijn: Geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 4 jaar:  TOS Taalontwikkelingsstoornis,  Meervoudige handicap met problemen in het uiten en/of begrijpen van gesproken en geschreven taal.

TouchToTell als:

Trainingsmethode

De TOUCHTOTELL is een TRAININGSMETHODE om het begrijpen en het uitspreken van woorden en zinnen te trainen. Tegelijkertijd ontstaat stap voor stap een volledig functioneel COMMUNICATIEHULPMIDDEL.

  • Je start meteen!
  • Ruim 100 oefeningen
  • Een rustige opbouw in 5 hoofdniveau’s
  • Uitspraak wordt geoefend d.m.v een cue/ beginklank
  • Alle oefeningen zijn rechtstreeks te bereiken vanuit het persoonlijk communicatie-profiel

TouchToTell als:

Communicatiehulpmiddel

De TOUCHTOTELL is een functioneel COMMUNICATIEHULPMIDDEL dat tijdens het oefenen meegroeit, waardoor de gebruiker zich kan leren uiten en kan deelnemen aan een gesprek.

  • Ruim 1500 afbeeldingen in de database van de TouchToTell-app met geluid
  • Natuurlijk ingesproken stemmen
  • Kant en klare startersprofielen
  • Alles is persoonlijk te maken met eigen materiaal
  • Eenvoudig en functioneel.

Professional

Tijdens de les/therapie is  opbouw van een persoonlijk communicatiehulpmiddel mogelijk middels een methode als leidraad.

De methode omvat het trainen van het talig begrip en het trainen van de uitspraak d.m.v. cue-en.

De gratis lite-versie is te gebruiken in de acute fase (NAH). Is je leerling of cliënt afhankelijk van het communicatiehulpmiddel?

Advies: Zo spoedig mogelijk aanvraag naar betreffende zorgverzekeraar, zodat er onder begeleiding maximaal getraind kan worden.

Mantelzorger

Samen met de begeleider of behandelaar zorg je ervoor dat de app TouchToTell persoonlijk gemaakt wordt met eigen foto’s en eventueel zelf ingesproken woorden en teksten.

Het is heel eenvoudig om samen te oefenen (ruim 100 oefeningen) en om je kind/ man/vrouw/vriend.. te stimuleren zelf te oefenen

Je kunt met elkaar praten met gebruik van de TTT app en elkaar beter begrijpen. De TTT app is een handige en vernieuwende spraakcomputer app.

De lite-versie is gratis. De arts of logopedist kan een aanvraag doen bij de zorgverzekeraar. Advies: Vraag dit op tijd aan.

DE TOUCHTOTELL:

ZODAT IEDEREEN ZICH KAN UITEN

De TouchToTellapplicatie is ontwikkeld onder leiding van een logopedist en in samenwerking met de vakgroep Logopedie

Hieronder slechts 3 voorbeelden van de vele mogelijkheden van de TTT ter ondersteuning van de communicatie.

Woordniveau

 

Subwoorden

 

Fotoalbum

 

Tijdbesparend

Een hoop werk wordt bespaard

Er zijn 30 startersprofielen met geselecteerde afbeeldingen en geluid

Eenvoudig een passend profiel (communicatiescherm) voor iedereen

Je kunt afbeeldingen met geluid aanvullen uit de bestaande database van de TTT in de app zelf.

Simpel

Nog nooit was het zo makkelijk om samen te werken als begeleider /behandelaar en mantelzorger om een functioneel communicatiehulpmiddel op te bouwen

Het (samen) leren/trainen is verweven met de geleidelijke groei van een persoonlijk communicatie-profiel

Alle oefeningen zijn te herhalen in de persoonlijke app, buiten les- en behandeltijd.

Zelftraining mogelijk

Klanken : 

Elke afbeelding bevat een cue (beginklank). De gebruiker kan middels de cue proberen het woord uit te spreken

Oefenen in het begrijpen van woorden en zinnen : 

De gebruiker kan kiezen uit een lange lijst oefeningen (visueel ondersteund) .

Alle  functies zijn rechtstreeks bereikbaar vanuit het persoonlijk communicatie-profiel

Natuurlijk geluid

Alle beginklanken en woorden zijn een voor een ingesproken door een professionele mannen- en vrouwenstem.

Geen synthetische spraak

Bij nieuwe woorden/ afbeeldingen /foto’s spreek je eenvoudig een beginklank en het hele woord in.

Natuurlijk is het ook mogelijk om hele teksten te plaatsen bij elke willekeurige afbeelding