Afasie app

TouchToTell heeft een app ontwikkeld voor mensen met afasie of met spraak-en/of geheugenproblemen. De app helpt de eindgebruiker (revalidant of leerling) o.a. bij het zoeken naar een woord. De app is te gebruiken op een iPad.

 

Wat is Afasie?

Afasie is een beperking in het taalgebruik als gevolg van hersenletsel. Één of meerdere onderdelen van het taalgebruik functioneren niet meer goed . Afasie is een taalstoornis en kan bij elk persoon anders zijn.

Afasie komt in verschillende gradaties voor en kan een ernstige belemmering vormen. Sommige mensen kunnen de taal wel goed begrijpen, maar hebben moeite met het zoeken naar de juiste woorden en het formuleren van zinnen. Voor mensen met afasie kan het voorkomen dat ze het één zeggen, maar iets anders bedoelen. Of in het meest ernstige geval kan iemand helemaal niet meer kan zeggen wat hij of zij wil. Er kan dus een probleem zijn met zowel het begrijpen als met het produceren/uiten van de taal.

Het non-verbale geheugen en denken is in principe intact gebleven. Men kan denken, maar het uiten van dit denken via taal is verstoord.

Meestal is geschreven taal , lezen en schrijven, ernstiger gestoord dan gesproken taal. Maar ook het omgekeerde kan het geval zijn.

Om mensen met afasie en/of taalproblemen te helpen bij hun dagelijkse taalgebruik heeft Touch to Tell een app ontwikkeld. Woorden en zinnen kunnen gevonden worden met behulp van afbeeldingen. Bij deze nieuwe afbeeldingen is gestreefd naar zo min mogelijk abstractie, en wordt er gebruik gemaakt van mimiek en van de natuurlijke gebaren .

Daarnaast biedt de app afasie oefeningen aan. Door deze oefeningen veelvuldig te doen, kan er herstel plaats vinden. Met behulp van de afasie app kunnen mensen op een eigentijdse en functionele manier communiceren met andere mensen. Mensen met afasie kunnen met behulp van afbeeldingen maar ook met eigen foto’s , zinnen construeren en woorden vinden.

Afasie oefeningen

De Touch to Tell app heeft een aantal oefeningen waarbij de gebruiker het begrijpen en het spreken van taal oefent. Zo zijn er luisteroefeningen waarbij de gebruiker het woord hoort en de bijhorende afbeelding te zien krijgt. De gebruiker moet aangeven of de afbeelding juist is. Er zijn oefeningen waarbij de gebruiker het juiste onderwerp of een werkwoord moet aanwijzen. Door dit herhaaldelijk te oefenen, leert de gebruiker om juiste zinnen te formuleren. Alles is functioneel ingericht zodat het geoefende meteen toepasbaar is in de app als communicatiehulpmiddel. Tot slot zijn er ook nog afasie oefeningen waarbij de gebruiker de uitspraak van woorden leert oefenen.

De afasie oefeningen kunnen helpen bij het herstel van het taalvermogen. Het herstel is helaas zelden volledig, maar met veel oefenen en doorzetten is  verbetering mogelijk.

Hoofddoel van de TouchToTell-app is om de eindgebruiker zo snel mogelijk een communicatiehulpmiddel te bieden om zich te kunnen uiten.

Afasie behandeling

De afasie app is een communicatiehulpmiddel om mensen met afasie te helpen in hun dagelijks taalgebruik. Naast het gebruik van de afasie app is het ook aan te raden om een behandeling te ondergaan. De behandeling van afasie wordt gegeven door logopedisten. Logopedisten zullen eerst een diagnose stellen om te kijken welke onderdelen van de taal verstoord zijn en welke onderdelen nog goed functioneren. Daarna zal de logopedist een behandelplan opstellen om de patiënt te helpen om het taalvermogen zoveel mogelijk terug te krijgen. Tijdens de behandeling kan de app van Touch to Tell een handige methode zijn waarbij de persoon op een interactieve en eigentijdse manier leert oefenen met spreken, begrijpen, schrijven en lezen van taal.

De Touch to Tell app is te downloaden in de Appstore. Heb je vragen over het gebruik van de app of andere vragen? Kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen of neem contact met ons op!