q

Bottom-Up of Top-Down methode?

TouchToTell biedt beide mogelijkheden in de volledige versie van dit communicatiehulpmiddel op de iPad iPad Mini of iPad Pro

In de TouchToTell-app is het mogelijk om op 3 verschillende manieren te starten met het communicatiehulpmiddel:

  1. De Bottom-Up methode middels een leidraad in de app.
  2. Je bepaalt geheel zelf de volgorde van invulling en opbouw.
  3. De Top-Down methode (te gebruiken in de volledige versie).

DE BOTTOM-UP METHODE. HOE WERKT HET ?

Wanneer je voor het eerst begint in de TouchToTell-app kom je vanzelf op de pagina waar je een niveau kiest. Kies een laag instapniveau: Niv.0 of Niv.1

Als je de app al eerder gebruikt hebt: Ga naar de 3 streepjes rechtsonder in het scherm. Het ‘wijzigmenu’. 3x tikken.

Kies in ‘Profielen’ het ‘plusteken’ rechtsboven en kies ‘Nieuw profiel’ 

Typ een naam en kies een laag instapniveau: Niv.0 of Niv.1 (zie foto)

Je komt in een leidraad. Deze bevat een aantal vragen met bijbehorende oefeningen per niveau.

Kies je ‘Weet ik niet’ dan kun je bijbehorende oefening proberen.

Kies je ‘Volgende vraag’ dan ga je een stapje verder.

Kies je ‘Selecteer profiel’ dan wordt er een eerste communicatieprofiel om mee te beginnen opgeslagen.

In een beginnend communicatieprofiel staan enkele afbeeldingen met bijbehorend geluid (klank en woord) op woordniveau klaar. Hoe hoger je start in de leidraad, hoe meer afbeeldingen, meer categorieën enz..

Je beoordeelt welke van de huidige afbeeldingen functioneel zijn voor de eindgebruiker. De afbeeldingen zijn te verwijderen, te verplaatsen, te vervangen door bijv. een foto en de afbeeldingen zijn aan te vullen met materiaal uit de database van TouchToTell of met eigen materiaal.

HOE DOE JE DIT?

Je gaat naar het menu rechtsonder ( 3x tikken) en je kiest voor ‘Wijzig inhoud” (zie foto) Nadat je klaar bent met het wijzigen/aanpassen ga je weer naar het menu rechtsonder en je kiest voor ‘wijzigingen opslaan’

HOE KOM JE TERUG IN DE LEIDRAAD?

Wil je de leidraad gebruiken om stapsgewijs het communicatieprofiel te vullen? Ga dan naar het menu rechtsonder (3 x tikken op de 3 streepjes) en kies

‘Mijn profiel’

Vervolgens kies je voor ‘niveau aanpassen’ en je bent terug in de leidraad van het bijbehorende communicatieprofiel op de plek waar je de laatste keer gestopt bent.

 

DE VOLGORDE VAN INVULLING EN OPBOUW ZELF BEPALEN. HOE WERKT HET ?

STAP1: Kies een laag instapniveau: Niv.0 of Niv.1

STAP2: Ga naar het menu rechtsonder en kies ‘Wijzig inhoud’

STAP3: Kies je eigen volgorde van toevoegen:

Rode plus: Voeg een categorie van TouchToTell toe of maak een eigen categorie aan.

Witte plus: Voeg woorden van TouchToTell of eigen woorden toe

Oranje plus: Voeg onderwerpen van TTT of eigen onderwerpen (bijv. namen) toe.

Grijze plus: Voeg werkwoorden van TTT of eigen werkwoorden toe.

Blauwe plus: Voeg tussenwoorden van TTT of eigen tussenwoorden toe.

NB: Wil je meteen starten met het gebruik van alle balken, dus ook de oranje , grijze en blauwe balk? Dit betekent dat woorden gecombineerd kunnen worden tot korte zinnen maar dit betekent ook dat het scherm meteen druk is. Het is wel altijd mogelijk om in het communicatieprofiel de verticale balken in-of uit te schuiven met een lichte ‘swipe’.

Om de wijzigingen op te slaan ga je weer naar het menu rechtsonder.

DE TOP-DOWN METHODE. HOE WERKT HET ?

Wanneer je voor het eerst begint in de TouchToTell-app kom je vanzelf op de pagina waar je een niveau kiest. Kies een hoog instapniveau: Niv.4

Als je de app al eerder gebruikt hebt: Ga naar de 3 streepjes rechtsonder in het scherm. Het ‘wijzigmenu’. 3x tikken.

Kies in ‘Profielen’ het ‘plusteken’ rechtsboven en kies ‘Nieuw profiel’ 

Typ een naam en kies een hoog instapniveau: Niv.4 .

Wil je het communicatieprofiel max. gevuld hebben met de gehele inhoud van de leidraad tik dan steeds de ‘volgende vraag’ aan tot je niet meer verder kunt. Het communicatieprofiel wordt vanzelf opgeslagen.

Vervolgens bepaal je welke categorieën en afbeeldingen functioneel zijn voor de eindgebruiker.

Wat niet functioneel is wordt verwijderd of aangepast en eigen materiaal of aanvullingen uit de database van TTT kunnen worden toegevoegd.

Ga naar het menu rechtsonder en kies voor ‘wijzig inhoud’

NB: Je kunt  beginnen met het oefenen op woordniveau door de verticale balken tijdelijk in te schuiven middels een lichte ‘swipe’.

Met de Top-Down methode is het ook mogelijk om meteen te beginnen met het oefenen van opgeslagen korte zinnen per categorie.

Voor meer informatie zie: