Disclaimer - TouchToTell
15310
page-template-default,page,page-id-15310,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,columns-4,qode-theme-ver-9.4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive

Disclaimer

TouchToTell (Kamer van Koophandel: KvK -nummer 60602201), hierna te noemen TouchToTell, verleent u hierbij toegang tot www.touchtotell.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

TouchToTell behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.touchtotell.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TouchToTell.

Beperkte aansprakelijkheid

TouchToTell spant zich in om de inhoud van www.touchtotell.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.touchtotell.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TouchToTell.

Voor op www.touchtotell.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TouchToTell nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TouchToTell .

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TouchToTell, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De TouchToTell applicatie

De TouchToTell app is geen medische applicatie. De app biedt een database met afbeeldingen en geluid voor de gebruiker ter ondersteuning van de communicatie. Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om het begrijpen en het uitspreken van woorden en zinnen te oefenen. Er bevindt zich een methode als leidraad in de app om stap voor stap het communicatie-profiel te vullen. Volgorde van oefenen en keuze van de inhoud van het communicatieprofiel bepaalt een ieder zelf. De app kan geheel gevuld worden met persoonlijke afbeeldingen , foto’s en zelf ingesproken geluid.

Er wordt geen diagnose gesteld. Er wordt geen oordeel geveld.

Er vindt geen meetregistratie plaats.

Gebruik van de TouchToTell-app vindt uitsluitend plaats op eigen risico. TouchToTell is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de app. TouchToTell aanvaardt geen juridische aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade van welke aard ook, voortvloeiende uit het gebruik van de TouchToTell-app.